Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Як працює авторське право в IT-сфері. Чи можливо захистити власні модулі та шаблони. Що для цього потрібно та що дає реєстрація авторського права

Як працює авторське право в IT-сфері. Чи можливо захистити власні модулі та шаблони. Що для цього потрібно та що дає реєстрація авторського права

Спочатку невелике пояснення від нас [не фахівців та юристів у цьому питанні] та посилання на законодавчу базу, далі – коментарі від компаній, які займаються реєстрацією авторських прав і до яких вже зверталися учасники спільноти OpenCartForum.

Авторське право в Україні регулює Закон України "Про авторське право і суміжні права".

Автором твору може бути як фізична особа, так і юридична особа. Це може бути фізична особа, яка є громадянином України або не є громадянином, але постійно проживає на території України. Або ж юридична особа, яка знаходиться на території України. 


Об'єктом авторського права є твори у галузі науки літератури та мистецтва. Зокрема, сюди відносяться комп’ютерні програми. Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.

Авторське право поширюється і на опубліковані й на неопубліковані твори.

Реєстрація авторського права не є обов'язковим кроком. Авторське право виникає з моменту створення контенту. Як зазначено в Законі України "Про авторське право і суміжні права": «Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей».

Суб'єкт авторського права, тобто власник твору, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати авторське право.

За бажання та потреби, ви можете зареєструвати авторське право. Реєстрація дає додаткову гарантію прав автора. Також при будь-яких судових зверненнях та позовах – це полегшує та пришвидшує процес доведення вашого авторства.
_________________________________________________________________________________________________________________


ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР ТА ПОЯСНЕННЯ ВІД ФАХІВЦЯ КОМПАНІЇ INVENTA

Розрізняють майнові та не майнові права.

До немайнових прав відносяться:

• право вимагати визнання свого авторства, шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

• право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо

він як автор твору бажає залишитись анонімом;

• право вибирати псевдонім, зазначати й вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
• право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі й репутації автора.

 

До майнових прав відносяться:

• виключне право на використання твору;

• виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
 

З майнових прав випливає право автора забороняти їх відтворення, публічне виконання, переробку та ін. Крім того, саме на підставі майнових прав автор має можливість отримувати винагороду за використання свого твору.

Закон встановлює термін дії майнових прав автора протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). Немайнові права автора охороняються безстроково. 


Відповідно до Закону передбачена охорона комп'ютерних програм за допомогою механізму авторського права за аналогією з літературними творами. Це означає, що захист авторським правом поширюється саме на текст коду і не поширюється на принципи, методи, процеси або процедури, які використовуються в програмі. По суті, авторське право захищає не алгоритм (ідею), а її матеріальне втілення, представлене у вигляді набору чисел, слів, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, який може зчитувати комп'ютер.

Але, разом з тим, тільки реєстрація авторського права на комп'ютерну програму (базу даних, сайт) дає можливість отримати охоронний документ (свідоцтво), який підтверджує приналежність авторських прав тій чи іншій особі.

Свідоцтво є єдиним переконливим засобом підтвердження свого авторства на твір у разі його неправомірного використання іншими особами, в судових справах, при укладанні угод на отримання винагороди за використання програми тощо.

З метою виключення отримання відмови в реєстрації Вашого твору, ми пропонуємо Вам скористатися послугами наших патентних повірених, які підготують і оформлять документи, необхідних для подання заявки. Загальна вартість реєстрації авторських прав в Україні, включаючи державні збори, становить для фізичних осіб - 2100,00 грн, а для юридичних осіб - 2800,00 грн. (вказана вартість з урахуванням послуг компанії Inventa). 


Перелік документів, необхідних для подачі заявки на реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму:

1. Вихідний код комп'ютерної програми (в паперовому або електронному вигляді) в довільному обсязі.

2. Керівництво користувача комп'ютерною програмою у вільній формі.
3. Відомості про автора або авторів твору українською мовою (ПІБ, місце проживання, дата народження).

4. Відомості про замовника, якщо комп'ютерна програма була розроблена третіми

особами на підставі договору.

5. Довіреність патентним повіреним на представництво інтересів автора.
_____________________________________________________________________________________


ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР ТА ПОЯСНЕННЯ ВІД ФАХІВЦЯ КОМПАНІЇ PRIMA VERITAS IP Law Firm

Застереження: в даній консультації-статті ми говоримо про індивідуального 
розробника, який самостійно, у вільний час створює програмне забезпечення (далі – «ПЗ»), без умов наявності роботодавця, замовника і т.д.
 

Стрімкий прогрес людства породжує бум у виникненні нових обʼєктів, в тому числі й обʼєктів інтелектуальної власності.
 

Тому, дуже важливо для розробників розуміти, які саме в них є права та можливості, які дає авторське право.
 

Перед тим, як почати виклад основного матеріалу, варто зазначити, що в контексті загального правила, ПЗ захищається саме як обʼєкт авторського права, тобто як звичайний твір. Тому далі по тексту буде йти мова і про твір, і про ПЗ, які по суті є тотожними поняттями.
 

Отже, авторське право – це сукупність прав, що виникають в автора з моменту

створення твору. Його державна реєстрація НЕ вимагається.
 

Тобто ключовим тут є саме момент створення твору, тобто певне його обʼєктивне вираження.
 

Для підтвердження прав на ПЗ необхідно мати наступні докази:

1. Зафіксовану дату первинного опублікування (наприклад, момент завантаження ПЗ на сервер з фіксацією дати та часу).

2. Зафіксовано імʼя автора твору (наприклад, при завантаженні коду на сервер є можливість фіксації імені особи, що його завантажує).
 

Вказані дві обставини й будуть вашими доказами перед плагіаторами чи в інших

спірних ситуаціях, що:

а) ви дійсний автор написаного коду;

б) буде дійсний доказ того, що ви перший його створили.
 

Якщо у вас є сумніви щодо того, чи можливо зафіксувати власне імʼя та час створення твору певними програмними засобами, ви можете скористатися реєстрацією авторського права на твір. В Україні такою реєстрацією займається спеціальний ІР офіс – Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (скорочено – УКРНОІВІ) і його підтвердження чи перереєстрація в інших країнах не вимагається.
 

Як вже було зазначено, відповідно до загальної світової практики, ПЗ (сам код) захищається як обʼєкт авторського права, а саме як літературний твір.
 

Однак не все так просто.

Як літературний твір може підлягати захисту вихідний та обʼєктний код, а також назва компʼютерної програми.
 

А що робити з графічним інтерфейсом?

Як літературний твір разом з кодом він захиститися не може, однак окремі його елементи можуть бути захищені як художні твори, анімовані елементи можна буде подати на захист як аудіовізуальні твори, а музику як музичні твори.

Реєстрація авторського права доволі швидкий процес. Заявка розглядається

протягом місяця і якщо в експерта не зʼявиться запит на виправлення даних або

додаткових документів, протягом наступного місяця заклад експертизи готує до видачі й надсилання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Державний збір за реєстрацію одного обʼєкта становить 255,00 грн, якщо твір 
заявляється від імені фізичної особи та 510,00 грн, якщо заявником є юридична особа.


При цьому всьому, під час воєнного стану дозволили подавати заявки на

реєстрацію трьома способами:

• засобами поштового зв’язку за адресою УКРНОІВІ - 01601, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1), м.Київ;

• через поштову скриньку безпосередньо за адресою УКРНОІВІ - вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1), м.Київ;

• в електронному вигляді через електронну систему СЕВ ЗЕС УКРНОІВІ.

 

І ми підходимо до найцікавішого – документи, які складають заявку про реєстрацію авторського права на твір:

⁃ заповнена заява, актуальний зразок якої розміщений за посиланням

⁃ примірник твору у матеріальній формі (тобто, вихідний код вивантажений в формат word) або збережений код на диску, якщо ви подаєте наочно або засобами поштового звʼязку;

⁃ настанова щодо використання КП;

⁃ квитанція про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права на твір;

⁃ при реєстрації авторського права на базу даних, додатково додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних;
 

Переваги реєстрації авторського права:

1. Дає беззаперечну презумпцію авторства. Тобто, вам кожного разу не потрібно надавати цілу тонну документів і скріншотів в спірних ситуаціях

2. Наявність свідоцтва дозволить безпроблемно і безперешкодно розпоряджатися своїми правами: видавати ліцензії, передати права третій особі, внести в статутний капітал компанії й т.д.

3. Наявність свідоцтва задовольнить ваших інвесторів, оскільки наявність свідоцтва свідчить про наявність саме у вас прав на ПЗ, відповідно, ризиків вкладати кошти у розвиток ПЗ набагато менший.

Додаткові відповіді на питання:

1. «Консультувався з юристом. Він каже що модуль це послідовність рядків вихідного коду. Ок. Зареєструю на модуль версії 7.5, а якщо будуть там зміни? Або якщо буде нова версія модуля - як тоді будуть працювати авторські права? Дякую»

2. «Чи насправді потрібно реєструвати окремо кожну версію додатка? Наприклад, є версія 1.3.0, а коли виходить фікс 1.3.1, який може містити зміну одного рядка, все одно це потрібно реєструвати, як окремий об'єкт авторського права?»

 

Щодо питання 1-2. Наголошуємо на тому, що авторське право не потребує обовʼязкової державної реєстрації. 

В чому суть авторського права? Захист створеного творчою працею оригінального обʼєкта (твору). Тобто, охороноздатний обʼєкт в широкому розумінні має включати дві складові: створений творчою працею і має бути оригінальним. Тому, якщо нова версія містить щось революційно нове в порівнянні з попередньою – звичайно, краще реєструвати нову версію як новий обʼєкт авторського права. Якщо вона лише щось оптимізує – сенсу немає.

3. «Припустимо, що авторське право зареєстроване, які методи впливу на піратський сайт – чи можна вимагати у хостера закриття сайту, чи у платіжної системи відключення оплат? На якій підставі? І що їм може бути, в разі відмови піти на зустріч? Зрозуміло, що це все в такому контексті, що мало хто з авторів має реальну змогу судитися.»

З наявним Свідоцтвом набагато легше писати скаргу реєстранту доменного імені та хостинг провайдеру. Щодо зареєстрованих обʼєктів вони швидше реагують, особливо, коли це українські компанії. Зазвичай, з такими скаргами швидше можна дізнатися, яка саме особа є реєстрантом доменного імені й, відповідно, готувати скарги, претензії та позовні заяви. Також, з наявним Свідоцтвом легше комунікувати з майданчиками типу App Store, Play Market щодо порушення ваших прав третіми особами

4. «Цікаво актуальний перелік необхідних документів + перелік всіх квитанцій на оплату зборів»

Перелік необхідних документів зазначений вище. 

_______________________________________________________________________

ЩО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА КАЖУТЬ РОЗРОБНИКИ – УЧАСНИКИ СПІЛЬНОТИ OPENCARTFORUM, ЯКІ ВЖЕ МАЛИ ТАКИЙ ДОСВІД

Коментар від SooR, автор модуля OCFilter - Модуль фильтру товарів 4.8.0.19.1:

«Реєстрація дуже проста та для її старту потрібно надати всю необхідну інформацію стосовно твору вашому агенту реєстратору.

 

Це опис програми, декілька листів коду програми (намагайтеся надати найбільш унікальний код програми, який писали саме ви і який відрізняє вашу програму від інших).
 

Реєстратором у мене була компанія Inventa. Замовляв у січні 2022, тоді це коштувало 1700 грн. По термінам в нормальних умовах було б до 3-х місяців, але через війну трохи затянулось і свідоцтво я отримав у травні 2022.
 

Це дуже важлива річ, так як власник такого свідоцтва може захищати свій продукт подаючи офіційні запити на видалення посилань із Google:
Як повідомити про потенційне порушення авторських прав (Google)

 

Також давати посилання на витяг будь-якому органу для підтвердження авторського права та вимог щодо дій відносно розташування програми на інтернет-ресурсах (наприклад, скарга до платіжної системи варезного сайту).

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/тут_id_запису/»

Є нюанс, що коли публікується нова версія розширення, іноді потрібна повторна реєстрація
».

 

Підкажіть, будь ласка, ви реєстрували модуль разово? Після випуску оновлення модуля ніяких дій не робили:

«Версія ПЗ не вказується та я не бачив її на сертифікаті. 

Може його можна оновити, додавши новий код, але я теж цього не робив і не цікавився поки що».

Коментар від octemplates, автор шаблонів: UltraStore, ReMarket, Showcase, FeelMart:

Поділіться, будь ласка, контактами компанії, де особисто ви реєстрували авторські права:

«Патентно-правова компанія ТОВ "Інвента"

Сайт: https://www.inventa.ua/ua

Вже деякі розробники теж там реєстрували авторське право по моїм рекомендаціям». 

  

В який момент та чому саме почали замислюватися про реєстрацію авторських прав:

 

«Коли напевно побачив як мій продукт поширився по всіх варезо-піратських помийках».

 

Скільки часу зайняв процес особисто у вашому випадку:
 

«Час реєстрації авторського права на одну програму займає 1-2 місяці».

 
Чи змінилося щось після реєстрації авторських прав:

 

 «Можна як мінімум тримати чисту видачу від варезу під свій продукт, але це треба робити постійно (маю на увазі моніторинг видачі). Одну сторінку блокують, зʼявляються пʼять інших (»

 

Чому на вашу думку авторам розширень важливо реєструвати авторські права:

 

«Тому що це єдина можливість захисту свойого інтелектуального твору і це дуже важливо.

Я особисто рекомендую не відкладати цю справу на якийсь час на потім, треба це робити вже зараз.

Також думаю у кожного розробника є бажання суттєво ускладнити життя піратам на варезо-помийках.»

 

ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА СУМІЖНІ ПРАВА" ЩО Є ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКОГО ТА СУМІЖНИХ ПРАВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ:
 

а) вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 14 і 38 цього Закону, та їхні майнові права, визначені статтями 15, 17, 27, 39-41 цього Закону, з урахуванням умов використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтями 21-25, 42, 43 цього Закону, а також зловживання посадовими особами організації колективного управління службовим становищем, що призвело до невиплати або неналежних розподілу і виплати винагороди правовласникам;

б) піратство у сфері авторського права і (або) суміжних прав – опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, незаконне оприлюднення програм організацій мовлення, камкординг, кардшейрінг, а також Інтернет-піратство, тобто вчинення будь-яких дій, які відповідно до цієї статті визнаються порушенням авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет;

в) плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;

г) ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;

д) вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав;

е) будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;

є) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;

ж) розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі;

з) камкординг, кардшейрінг.


Отже, ви можете або зареєструвати авторське право самостійно, або ж звернутися за допомогою до компанії, яка цим займається. Алгоритм дій та вартість описаний вище.

Ще раз. Чому важливо це робити. Поки що в Україні не надто поширена культура захисту авторського права. На жаль, часто можна зустріти свій модуль чи шаблон на ресурсах, які незаконно поширюють розширення інших авторів. Ні про яке вказання авторства на такого формату ресурсах не йдеться. І поки, реєстрація авторського права це фактично єдиний спосіб захистити своє розширення.

Діліться в коментарях своїм досвідом реєстрації або ж відмови від реєстрації авторських прав. Чому саме прийняли таке рішення?

Was it helpful?

Liudmyla_marketer
 Share

  • +1 5
 Share


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

On our site, cookies are used and personal data is processed to improve the user interface. To find out what and what personal data we are processing, please go to the link. If you click "I agree," it means that you understand and accept all the conditions specified in this Privacy Notice.